Vad är Escrow?

Ett begrepp som har blivit vanligare de senaste åren är escrow. Men vad är escrow? Själva ordet härstammar från det gamla franska ordet escroue, vilket betyder en pappersskrot eller en pergamentskroll. Detta indikerade den handling som en tredje part innehade tills en transaktion slutfördes. Förenklat kan man säga att escrow är ett avtalsarrangemang där en tredje part (en investerare eller escrow-agent) tar emot och betalar ut pengar eller egendom på uppdrag av de primära transaktionsparterna. En escrow-agent fungerar alltså som en mellanhand med ett konto där eventuella investerare kan deponera pengar för att kunna slutföra en aktieaffär. Själva betalningen sker först när de sålda värdepapperna har levererats till köparen. Oftast används generösa villkor som utför de rättmätiga åtgärder som följer. Precis som inom de flesta områden är lönsamheten för de som är intresserade av escrow-tjänster beroende av ekonomins utveckling i stort. Att veta hur den ser ut i förhand är förstås svårt men efter en tuffare period så finns det mycket som tyder på att vi nu går mot ljusare tider. Faktum är att två av tre e-handlare tror på ökad tillväxt under sommaren.

Tabell och graf